Catroom to innowacyjny drapak dla kota, legowisko dla kota, domek dla kota

Polityka Prywatności

POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE

Firma SKOLIK s.c. wykorzystuje pliki cookie w celu ciągłego poprawiania możliwości korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie mogą przede wszystkim ułatwiać poruszanie się na stronie, przykładowo, przez zapamiętywanie wyboru języka lub innych specyficznych ustawień. Ponadto, określone pliki cookie dostarczają firmie SKOLIK s.c. informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej, co pośrednio pozwala również na lepsze dostosowanie strony do oczekiwań odwiedzających. W końcu, pliki cookie mogą umożliwiać korzystanie z określonych funkcji dodatkowych, takich jak „polubienie” różnych elementów w serwisie Facebook.

Czym dokładnie są pliki cookie?

Pliki cookie to po prostu niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron, które miały miejsce miesiące, a nawet lata temu. Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie. Gdyby nie one, strony internetowe nie działałyby w sposób, do którego przyzwyczaili się użytkownicy.

Dzięki plikom cookie SKOLIK s.c. może, przykładowo, zagwarantować, że informacje wyświetlane na ekranie podczas następnej wizyty będą dostosowane do preferencji użytkownika. Za pomocą plików cookie firma SKOLIK s.c. może także identyfikować najpopularniejsze sekcje strony internetowej, ponieważ rejestrują one informacje o odwiedzanych stronach i czasie spędzanym podczas ich przeglądania. Na podstawie zebranych danych SKOLIK s.c. może dostosować stronę internetową, aby lepiej spełniała ona oczekiwania użytkowników i była bardziej zorientowana na ich preferencje. Pliki cookie mogą także ułatwiać działanie aplikacji firm trzecich, takich jak połączenia z sieciami społecznościowymi.

Jak uzyskujemy zgodę na wyświetlanie plików cookie?

Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik używa do przeglądania naszego serwisu internetowego. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w serwisie internetowym plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu. Po wejściu na stronę internetową SKOLIK s.c. każdorazowo zostaje wyświetlone pytanie o wyrażenie zgody na używanie plików cookie oraz odnośnik do niniejszej polityki wykorzystania plików cookie, pozwalający na uzyskanie dalszych informacji.

Jakie dane są gromadzone i w jakich celach?

Podczas wizyty na stronie internetowej firma SKOLIK s.c. może automatycznie gromadzić następujące informacje techniczne (które nie umożliwiają identyfikowania użytkowników): system operacyjny i typ przeglądarki, nazwa domeny innej strony internetowej, z poziomu której uzyskano dostęp do strony internetowej, godzina i czas trwania wizyty, wyświetlane strony internetowe itd.

Te dane są używane wyłącznie do celów wewnętrznych, tzn. w celu gromadzenia przez SKOLIK s.c. ogólnych danych demograficznych, zachowań i zainteresowań i umożliwiają one SKOLIK s.c. lepiej dostosować stronę internetową i jej aplikacje do różnych potrzeb i życzeń użytkowników oraz w celu lepszego:
-zidentyfikowanie użytkownika jako zalogowanego na danej stronie
-zapamiętywanie takich danych jak informacje wprowadzone przez użytkownika w formularzach podczas przechodzenia na różne strony w trakcie tej samej sesji przeglądarki internetowej
-przyspieszenia wyszukiwania;
-rozpoznawania (anonimowego) użytkowników wracających na naszą stronę.

Oprócz zapamiętywania ustawień użytkownika na stronie internetowej www.skolik.pl wykorzystuje zebrane informacje wyłącznie w celu prowadzenia statystyk w serwisie Google Analytics, to znaczy, że dane są używane wyłącznie w sposób sumaryczny i wyłącznie w celach wewnętrznych. Firma SKOLIK s.c. nie gromadzi informacji osobistych na temat użytkowników i na podstawie gromadzonych danych nie może identyfikować ich osobiście.

Jak dowiedzieć się więcej o plikach cookie?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania przez nas plików cookie, należy wysłać na maila wykrojniki@skolik.pl

Czy można usunąć pliki cookie?

Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w niniejszym serwisie internetowym, może je z łatwością usunąć z folderu plików cookie swojej przeglądarki. Można również dokonać takich ustawień przeglądarki, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze użytkownika.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SKOLIK s.c.. Za wykonanie praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej w dalszej części: „RODO”) odpowiada SKOLIK s.c..

Dane osobowe pozyskane z serwisu WWW mogą być przetwarzane w celach:
1. wysyłki newslettera zawierającego informacje marketingowe dotyczące produktów i usług własnych SKOLIK s.c., na postawie art. 6 ust.1 lit. A RODO, tj. za Pani/Pana uprzednią zgodą. Dane będą przetwarzane w tym celu do momentu odwołania zgody;
2. udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularzy kontaktowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. F RODO, tj. w Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesie polegającym na uzyskaniu żądanej informacji. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi;
3. przygotowania oferty i prowadzenia negocjacji w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie ofertowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie firmy SKOLIK s.c.. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od wpłynięcia zapytania;
4. wykonania umowy z SKOLIK s.c. jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy; w szczególności w celu utrzymania kontaktu w sprawach związanych z umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO oraz w celach prowadzenia wzajemnych rozliczeń. Dane w tym celu będą przetwarzane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez czas wskazany w umowie, w którym możliwe jest wniesienie przez Panią/Pana reklamacji a po upływie tego czasu do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, określonego w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny;
5. obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO; reklamacje rozpatrujemy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta w związku z zawartą umową. Dane są przetwarzane w tym celu do czasu rozpatrzenia wniesionej reklamacji a potem do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych, wskazanym w Ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
6. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz akcji marketingowych, w których zdecydowała się Pani/Pan wziąć udział, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. wydanej przez Panią/Pana zgody. Dane są przetwarzane w tym celu przez czas wskazany w warunkach konkursu lub akcji marketingowej lub do momentu odwołania zgody;
7. prowadzenia procesu rekrutacji pracowniczej na stanowisko na które została zgłoszona kandydatura za pomocą formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. A RODO, tj. wydanej przez Panią/Pana zgody. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od wpłynięcia wniosku.

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w punktach 1., 6. i 7. może zostać odwołana w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy firmy SKOLIK s.c. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz dostawcy usług informatycznych, którym SKOLIK s.c. powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W każdej chwili może Pani/Pan skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, w zakresie i na zasadach wskazanych w RODO.

Żądania wykonania praw należy przekazywać koordynatorowi w zakresie ochrony danych osobowych, którego wyznaczył SKOLIK s.c., na adres email: wykrojniki@skolik.pl .

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak brak danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu SKOLIK s.c.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo, może złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).